Pont, mint az igazi – Esztétikai fogászat

Még egy évtizeddel ezelőtt is tényként kezeltük, hogy egy fogpótlás vagy -tömés szükségszerűen eltér az eredeti fogaktól megjelenésében. Ám az elmúlt években rohamléptekben fejlődött a fogászatnak ezen területe is: ma már egyetlen fogászati beavatkozás sem kell, hogy esztétikai csorbulást jelentsen!

Dentsana Dental Fogászati Klinika Hévíz

Kezdetben a fogorvosok elsődleges, s valójában egyetlen feladata a fájdalom megszüntetése volt. Sajnos ez ekkortájt még nem jelentett mást, mint foghúzást. Már önmagában arra is sokat kellett várni, hogy a tudomány eljusson arra a pontra, mikor kifejlesztik a fogak tényleges orvoslásához szükséges alapanyagokat. Ezt követően ismét hosszú utat kellett megtenni ahhoz, hogy a praktikumon – tehát például a rágófunkció visszaállításán – túl az esztétikai szempontok is előtérbe kerülhessenek. Ma már azonban szerencsére külön kategóriaként beszélhetünk az esztétikai fogászatról.

De mit is jelent az esztétikai fogászat?

Míg például a parodontológia (a fogágybetegségek kezelésével foglalkozó ág) vagy az ortodoncia (a fogszabályozással foglalkozó ág) esetén önálló szakterületekről beszélünk, addig amikor az esztétikai fogászat fogalma merül fel, akkor nem egy különálló ágról, hanem sokkal inkább egy szemléletről, egy másfajta megközelítésről van szó.

Ebben az esetben ugyanis számtalan probléma megoldása is felbukkanhat, ám a szakember célja minden esetben az, hogy a kezelés ne csupán egészségügyi szempontból legyen tökéletes, hanem hogy a végeredmény, a restauráció a lehető legnagyobb mértékben hasonlítson a természetes fogazathoz. Az esztétikai fogászat épp ezért számos kezeléstípust magában foglalhat, kezdve a dentálhigiénés beavatkozásoktól egészen a hidas fogpótlásokig.

Csakis akkor beszélünk tehát esztétikai fogászatról, amikor a kezelés célja nem csupán az orvosi esetek megoldása, hanem a rágófunkciók visszaállítása és a tökéletes esztétikai illeszkedés kialakítása is.

Ajánlatkérés

Az esztétikum titka

Ez a megközelítés tehát bármilyen fogászati területen felbukkanhat, ám ahhoz, hogy az eredmény valóban ezt a szemléletet tükrözze, elengedhetetlen, hogy néhány alapkövetelménynek megfeleljen a választott klinika.

Először is nagyon fontos, hogy az adott klinikán csakis a valóban erre a célra kifejlesztett, kimagasló minőségű alapanyagokat használják. Bár szinte valamennyi ma használt, látható alapanyag törekszik valamennyire a természetes fog színének és textúrájának másolására, még mindig sok olyan található a piacon, mely csak első pillantásra kelt természetes hatást. Az anyagok kiválasztásánál egyaránt fontos a természetes fogakéval megegyező színvilág, a tartósság és a szilárdság, valamint az is, hogy amennyire csak lehet, a pótlás anyaga azonos ütemben színeződjön el a környezeti hatásokra, mint az eredeti fogak, melyekhez illeszkedik.

Másodszor kiemelten lényeges, hogy a klinika olyan modern, naprakész technológiával legyen felszerelve, melynek segítségével a tervezés első fázisától a kivitelezés legutolsó lépéséig minden a páciens és a kezelőorvos elképzelésének megfelelően, és minél egyszerűbben történjen.

Dentsana Dental Fogászati Klinika Hévíz

Végül, de nem utolsó sorban pedig elengedhetetlen, hogy maga a szakember elsajátítsa az esztétikai szemléletmódot, valamint a megvalósításhoz szükséges szaktudást. Mivel az esztétikai fogászat az egyik legdinamikusabban fejlődő szakterület, az orvosoknak és az asszisztenseknek is kötelező az aktualitásokat bemutató képzések rendszeres látogatása.

Ha ez a három feltétel teljesül, akkor bátran nekivághatunk az esztétikus fogászati kezeléseknek, melyek során az eredmények olyan restaurációk lesznek, melyeket az ép fogakkal megegyező anatómiai struktúra és a természetes fogakéval harmonizáló fogszín jellemez majd.

A gyönyörű mosoly megtervezése

Bár laikusok számára egy fogtömés látszólag egyszerű és gyors munkafolyamatnak tűnik, a körültekintő kezelőorvos minden esetben alapos háttérmunkát végez, melynek a páciens is részese. A konzultáció során közösen mennek végig a mosolytervezés folyamatán.

Korábban sok félreértés adódhatott abból kifolyólag, hogy a páciens nem tudta megfelelően megfogalmazni kéréseit és elvárásait, míg a szakkifejezések miatt az orvos nem tudta érthetően átadni a várható eredmény leírását. Ma már azonban rendelkezésre állnak olyan vizuális eszközök – például számítógépes tervezőprogramok –, melyek segítségével ezek a félreértések kiküszöbölhetővé válnak, így a páciens és az orvos elképzelései találkozhatnak.

De először is lássuk, milyen esetben érdemes nekivágni az esztétikai kezeléseknek!

  • Szabálytalan, rendezetlen fogsor esetén, amikor a tényleges fogszabályozás nem jelent megoldást, vagy a páciens szeretné elkerülni azt.
  • Ha a páciens elégedetlen fogai formájával vagy méretével.
  • Elkopott vagy töredezett fogak esetén.
  • Amennyiben az elülső fogak között túlzottan nagy rés található.
  • Olyan fogelszíneződések esetén, amikor a fogfehérítés nem jelenthet megoldást, például trauma okozta színváltozásnál.
  • Ha a régi fogpótlás már esztétikailag vagy funkciójában nem megfelelő, ezért cserélni kell.

A konzultáció során egészségügyi és esztétikai szempontokat egyaránt szem előtt tartva olyan fogsort tervezhetnek meg, mely valóban a természetes mosollyal ér fel.

Ajánlatkérés

A fogfehérítésen túl

Ha az esztétikai fogászat kerül szóba, legtöbben csak a fogfehérítésre gondolnak, ami nem is annyira meglepő, hiszen az elnevezés csalóka. És valóban, a fogak kifehérítése is ide tartozik, ám ennél sokkal több esetről lehet szó.

Ugyanígy a fogkő eltávolítása is alap feladatnak számít az esztétikus fogazat kialakításakor, ám ennek az eljárásnak már sokkal több haszna van a puszta vizuális eredménynél. Tény, hogy sok esetben a fogkőeltávolítás után szebbek lesznek maguk a fogak is, azonban fontosabb eredmény, hogy így sokkal kisebb az ínygyulladás kialakulásának esélye, ami hosszú távon, súlyos esetben akár fogvesztéshez is vezethet.

Ám ezeken az alap „kozmetikai” kezeléseken túl még sok egyéb ide tartozó kategóriáról beszélhetünk. A leggyakoribb kezelési típus, melyet leginkább igényelnek a fogorvoshoz fordulók, a fogtömés. A régi, ma már sok országban betiltott amalgám tömések egyértelműen elütöttek a természetes fogazattól. Szerencsére ma már egyre ritkábban bukkanhatunk erre a típusra, ám az igazi áttörést a fényre kötő, fogszínű, tehát kompozit anyagok jelentették. Ez az üveg- és porcelánszemcsékkel megerősített műgyanta minden szempontból praktikus: a tömés szerkezete és felszíne az egészséges fogéhoz nagyon hasonló, így biztosítja a megfelelő rágófunkciót, míg a keménysége a zománcéval egyezik meg, aminek köszönhetően egyszerre válik esztétikussá és tartóssá.

Vannak esetek, amikor a sérülés túl nagy ahhoz, hogy egyszerű kompozit tömésekkel pótolják a hiányzó részeket. Ebben az esetben az orvos javasolhatja a szintén kompozitból készülő inlayek vagy onlayek, azaz betétek használatát. Ezek olyan speciális tömések, melyek egyedi lenyomatok alapján, általában fogtechnikus bevonásával készülnek el. A precíz tervezésnek és a minőségi alapanyagnak köszönhetően ma már ezek a megoldások is észrevétlenek maradhatnak. Természetesen a hidak és koronák esetében is annyit fejlődött már a fogászati alapanyagok és technológiák világa, hogy a természetes foggal szinte 100%-osan megegyező külsejű pótlások kerülhetnek a páciens szájába.

Ám az esztétikai fogászat lehetőséget nyújt egy a tömés és pótlás közötti átmenetként funkcionáló megoldásra is, mely a koronához képest sokkal kisebb foganyagveszteséggel jár. Az úgy nevezett kerámiahéjak esetében nagyon vékony kerámialapok kerülnek a fogak frontoldalára, tehát az ajkak felőli felére.  Ezekkel könnyedén, tartósan és biztonságosan tüntethetők el a kisebb esztétikai hibák, ráadásul viszonylag gyorsan és garantáltan esztétikusan állítják helyre a természetes mosolyt.

Azt hihetnénk, ma már természetes, hogy az esztétikai megközelítés általánosan elterjedt a fogászatban, ám épp a terület fiatalsága miatt napjainkban még kevés a valóban megbízható képviselő a területen. A Dentsana Klinika valamennyi kollégája rendszeresen vesz részt képzéseken, melyek során megismerkednek az egyes szakterületek és megközelítések újításaival, s ez alól nem jelent kivételt az esztétikai fogászat sem.

Vegye fel kapcsolatot klinikánkkal, hogy együtt tervezhessük meg az Ön megújult mosolyát, mely épp olyan lesz, mint új korában, de az is előfordulhat, hogy még annál is szebb!

Ajánlatkérés

Visszahívást kérek
+
Visszahívást kérek!